Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Rada rodziców

RADA RODZICÓW

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego

w Nowym Tomyślu

 

Rada Rodziców informuje, że w wyniku wyborów przedstawicieli do Rady Rodziców na okres nowej kadencji trwającej 1 rok (2021/2022) przeprowadzonych przez ogół rodziców w dniu 21.10.2021 r. wybrała następujący skład:

 

PREZYDIUM RADY:

Marek Ratajczak - Przewodniczący

Krzysztof Baran - Zastępca Przewodniczącego

Monika Migoń - Sekretarz

Barbara Kubala-Ratajczak - Skarbnik

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Arleta Rugała – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Karolina Kandulska- Członek Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Tomczyk – Członek Komisji Rewizyjnej

 

e-mail Rady Rodziców

rrpsm-nt@wp.pl

 

Rada Rodziców ustaliła terminy regularnych spotkań na dzień: pierwsza środa każdego miesiąca o godz. 18:00.

 

Opłaty na rzecz Rady Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu należy kierować na konto:

Santander Bank Polska nr: 26 1090 1388 0000 0001 2031 2925

W tytule należy wpisać imię i nazwisko ucznia.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW:

Regulamin Rady Rodziców - 26.09.2017r.

DOKUMENTY:

Uchwała nr 3 z dnia 23.09.2021 roku w sprawie preliminarza planowanych wydatków na rok szkolny 2021/2022.

Uchwała nr 2 z dnia 23.09.2021 roku w sprawie ustalenia składek na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022.

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Uchwała nr 1 z dnia 23.09.2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

Uchwała nr 4 z dnia 23.09.2020 roku w sprawie preliminarza planowanych wydatków na rok 2020-2021.

Uchwała nr 3 z dnia 23.09.2020 roku w sprawie ustalenia wysokości składek na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2020-2021.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021.

Uchwała nr 2 z dnia 23 wrzesnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Uchwała nr 1  z dnia 1.09.2020 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie długości przerw międzylekcyjnych w Państwowej Szkole Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu

 

Uchwała nr 7/2017 z dnia 26.09.2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Rodziców.

Uchwała nr 4/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie finansowania wyjazdów uczniów.