Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Formularz zapisu

Kompletny kwestionariusz należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia poprzedzającego wybrany dzień badania przydatności w godz. 8.00 - 16.00

FORMULARZ ZAPISU NA ROK SZKOLNY 2019/2020