Wybierz kategorię z menu: Strona główna Logowanie

Przetargi i zamówienia publiczne.

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Dostawa artykułów biurowych w 2019 i 2020 roku dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej Istopnia im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

Protokół z otwarcia ofert - Artykuły biurowe

Wyniki postępowania - Artykuły biurowe

 

Dostawa środków czystości w terminie od 15.11.2019 do 31.12.2020 roku dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

Protokół z otwarcia ofert - Środki czystości

Wyniki postępowania - Środki czystości

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, odbiór zużytych tonerów/tuszy oraz opróżnianie pojemników na zużyty toner w 2019 i 2020 roku dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.  W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

Protokół z otwarcjia ofert - Tonery

Wyniki postepowania - Tonery

 

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, odbiór zużytych (tuszy  i tonerów), oraz opróżnianie pojemników na zużyty toner w terminie od 15.11.2019 do 31.12.2020 roku.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Projekt umowy na dostawę tonerów

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 5 - Zgoda na przetwarzanie danych

Załącznik nr 6 -Zestawienie tonerów

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów biurowych w terminie od 15.11.2019 do 31.12.2020 roku.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Projekt umowy na dostawę art. biurowych

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 5 - Zgoda na przetwarzanie danych

Załącznik nr 6 - Zestawienie artykułów biurowych

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę środków czystości w terminie od 15.11.2019 do 31.12.2020 roku.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Projekt umowy na dostawę środków czystości

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 5 - Zgoda na przetwarzanie danych

Załącznik nr 6 - Zestawienie środków czystości